Druhá vlna #1: Rúška, školy, obchody, reštaurácie

Ako sa predpokladalo zasiahla nás druhá vlna koronavírusu a s ním súvisiace ochorenie Covid-19. Keďže šírenie ochorenia je rýchlejšie a masívnejšie ako na jar, prijala Vláda SR nové opatrenia, ktoré aktuálne platia od 15. októbra 2020.

Dňa 11. októbra 2020 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorého cieľom bolo zastaviť rýchlo narastajúce šírenie koronavírusu. Schôdza trvala 13 hodín a ako reakciu na prudký nárast pozitívne testovaných, prijal Úrad verejného zdravotníctva nové, prísnejšie opatrenia. 

V nedeľu, 11. októbra 2020, boli prvýkrát opatrenia oznámené verejnosti. Prijaté opatrenia sa viac – menej zhodujú s tými, ktoré platili aj počas prvej vlny pandémie. Rúška na ulici, či zatváranie podnikov a fitness centier a rušenie hromadných podujatí – aj to sú nové opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom.

Rúška

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú zaznamená každý, je povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri. Táto povinnosť sa vzťahuje na pobyt v mestách a obciach, pričom mimo miest a obcí nosenie rúšok v exteriéri nie je povinné.  Rovnako sa povinnosť nosiť rúško v exteriéri nevzťahuje na pobyt v prírode, za predpokladu dodržania vzdialenosti piatich metrov od osôb žijúcich v inej domácnosti. 

Výnimku  nosenia rúšok majú deti do 6 rokov a hendikepované osoby (so sluchovým či mentálnym postihnutím a osoby s poruchou autistického spektra), osoby vykonávajúce športovú aktivitu, osoby pri nakrúcaní filmov či fotografovaní, ako aj nevesta a ženích počas sobáša.

Opatrenie, prikazujúce nosiť rúška v interiéri samozrejme ostáva v platnosti aj naďalej.

 

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia, ktoré boli donedávna povolené s maximálnym počtom osôb 50, sa po novom limitujú na maximálny počet 6 zúčastnených osôb  – opatrenie v tomto prípade ráta s podujatiami športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. V nadväznosti na kultúrne podujatia sa po novom zakazuje aj prevádzkovanie kín a divadiel. 

V prípade, ak máte naplánovaný krst, sobáš či pohreb, tejto udalosti sa bude možné zúčastniť, avšak s dodržaním viacerých opatrení, medzi ktorými sú obmedzenie vzhľadom na rozlohu miestnosti v pomere 1 osoba na 15m² v interiéri, dodržiavanie dvojmetrových odstupov v exteriéri či zákaz podávania rúk.

Pod výnimku zo zákazu zhromažďovania sa patria aj zhromaždenia zvolané na základe zákona (to sú napríklad schôdze parlamentu, súdne konania a zasadnutia mestského a obecného zastupiteľstva) a hromadné podujatia, na ktorých všetci zúčastnení disponujú negatívnym RT – PCR testom na ochorenie Covid – 19, nie starším ako 12 hodín, pričom musia byť najneskôr 48 hodín pred ich začiatkom ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Samostatnú kategóriu tvoria podujatia taxatívne vymedzené v opatrení, ktoré sú nevyhnutné k priebehu špecifikovaných súťaží, ktorými sú napríklad TIPOS extraliga (hokej - muži) alebo FORTUNA Liga (futbal - muži). Tieto podujatia však budú prebiehať bez obecenstva.

 

Školy

Ďalšou zmenou, ktorú pocítia najmä rodičia, je zatváranie stredných škôl a internátov (aj prevádzok stravovania na internátoch). Výnimku z pobytu na internátoch predstavujú žiaci prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu a žiaci s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. Výučba bude prebiehať distančne. V jazykových školách a na základných umeleckých školách sa vyučovanie úplne ruší.

Opatrenia týkajúce sa škôl siahajú aj ďalej a do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, sa neuskutočnia žiadne školské aktivity, akými sú napríklad exkurzie, športové súťaže, pobyt v škole prírode a dni otvorených dverí.

 

Obchodné centrá a obchody

Prevádzky v obchodných centrách zostávajú zatiaľ otvorené. Do budovy obchodného centra vás však pustia iba po absolvovaní merania telesnej teploty, ktorá nesmie byť vyššia ako 37 °C. Počet osôb v prevádzkach a obchodoch sa opäť znižuje na limitáciu 1 osoby na 15m². 

Pozor si dávajte aj na čas, v ktorom si idete počas týždňa nakúpiť potraviny. V čase od 9 do 11 hodiny je v prevádzkach predajní potravín a drogérie vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov. Cez víkend toto obmedzenie neplatí.

 

Reštaurácie

Reštaurácie a kaviarne prechádzajú na režim z prvej vlny – jedlo a nápoje bude možné konzumovať iba na terasách alebo si ich môžete nechať zabaliť so sebou. Naďalej platí obmedzenie pre otváracie hodiny reštaurácií, ktoré musia zatvárať o 22:00 – výnimku má však donášková služba či výdaj cez okienko. Personál reštaurácií bude musieť zabezpečiť výkon sprísnených opatrení, medzi ktoré patrí napríklad pravidelná dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu, dezinfekcia stolov po každom zákazníkovi či špeciálne umývanie tanierov a príborov podľa vyhlášky. Na terase si po novom dokonca nepostojíte – konzumácia nápojov a jedál je možná len po sediačky s cieľom dohliadnuť na dodržanie rozostupov.

Fitness centrá, wellness, kúpaliská, plavárne, akvaparky a sauny sú už tiež v červenej zóne a od štvrtku 15. októbra sa tam už nedostaneme. Výnimku tvorí pobyt v liečebných kúpeľoch na návrh lekára. 

 

V prevádzkach, ktoré zostávajú otvorené, platia nasledovné opatrenia

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je umožnený len s rúškom (táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov), 
  • pri vchode do prevádzky platí povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • na vstupoch do otvorených prevádzok musia prevádzkovatelia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia,
  • povinnosť vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch - kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Na dezinfekciu je potrebné použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
  • limit na počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu predstavuje koncentráciu jeden zákazník na 15 m2z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, pričom sa do počtu nezarátavajú deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby;  nevzťahuje sa to ani na  exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi. 
  • pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).

 

Kedy sa budú opatrenia uvoľňovať?

Uvoľňovanie opatrení sa odhaduje na čas, kedy sedemdňový kĺzavý medián klesne na hranicu 500. Momentálne sa predbežne ráta s dobou dvoch týždňov, do kedy by mali prijaté opatrenia pozitívne ovplyvniť vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku. 

Celé znenie opatrenia si môžete prečítať na stránke Úradu verejného zdravotníctva tu.

 

Autor: Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Magdaléna Karvaiová

Zamestnanosť / Príspevky / Verejný poriadok