Skončenie pracovného pomeru v čase koronavírusu

Napísal:

Aktuálna situácia šíriaceho sa koronavírusu a ochorenia COVID-19 ovplyvnila ekonomiku krajiny, čo sa odráža aj na pomeroch v pracovnoprávnych vzťahoch. Či už ste zamestnávateľ, ktorý z určitých dôvodov potrebuje znižovať stav zamestnancov, alebo zamestnanec, ktorému hrozí výpoveď, pozrite sa na pravidlá, platné pre aktuálne prebiehajúcu mimoriadnu situáciu. 

Ako si ponechať zamestnancov a zároveň znížiť svoje daňové zaťaženie? Skúste Superodpočet.

Napísal:

Od roku 2015 si právnické osoby ako obchodné spoločnosti, ale aj fyzické osoby s príjmami z podnikania (napr. živnostníci), môžu zvýšiť vynaložené daňové výdavky na výskum a vývoj o tzv. Superodpočet. Novela zákona o dani z príjmov na rok 2020 výrazne zvýhodnila pozíciu podnikateľov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Aj keď toto opatrenie nerieši urgentnú situáciu spôsobenú zhoršeným cash-flow, táto možnosť poskytuje udržateľnú alternatívu pre firmy ľahšie postihnuté krízou koronavírusu.

AKTUALIZÁCIA - Pre malé a stredné podniky: Pri udržaní zamestnanosti bezúročná pôžička a záruka od Slovak Investment Holding (SIH)

Napísal:

Aktualizácia 23.4.2020 - Slovak Investment Holding (SIH), ako garant celej schémy, sa dohodol s niektorými bankami na poskytovaní finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Zmluvu so Slovak Investment Holdingom podpísali okrem Slovenskej sporiteľne aj BKS Bank a Všeobecná úverová banka.