AKTUALIZÁCIA - Pre malé a stredné podniky: Pri udržaní zamestnanosti bezúročná pôžička a záruka od Slovak Investment Holding (SIH)

Aktualizácia 23.4.2020 - Slovak Investment Holding (SIH), ako garant celej schémy, sa dohodol s niektorými bankami na poskytovaní finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Zmluvu so Slovak Investment Holdingom podpísali okrem Slovenskej sporiteľne aj BKS Bank a Všeobecná úverová banka.

Čo je „SIH antikorona záruka“? 

Cieľom tohoto inštrumentu je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre malé a stredné podniky, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Motívom celej schémy je pomôcť podnikateľom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Ako SIH antikorona záruka funguje?

Tento finančný nástroj pozostáva

  • z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie, teda banky, 
  • a za podmienky udržania zamestnanosti u podnikateľa aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. 

Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Kto na bankovom trhu poskytuje SIH antikorona záruku?

V súčasnosti sú na Slovensku tri bankové subjekty, ktoré podpísali dohodu so SIH o poskytovaní SIH antikorona záruky. Sú to:

  • Slovenská sporiteľňa
  • BKS Bank
  • Všeobecná úverová banka

Pokiaľ Vaša banka nie je na zozname, neváhajte sa informovať u Vášho bankára, či náhodu so SIH nerokujú. Celá záležitosť je ešte takpovediac v plienkach, a preto Vám odporúčame zapísať sa na náš mailing list. Situáciu pozorne sledujeme a o zmenách Vás budeme včasne informovať.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.