# covid19

Druhá vlna #7: Vianočné opatrenia

Sekcia: Korona opatrenia

Na Slovenku začne od 19. decembra 2020 od 5:00 hod. platiť zákaz vychádzania, ktorého cieľom je predísť šíreniu ochorenia Covid-19.

Prijaté opatrenia sú reakciou Vlády SR na prudký náraz počtu pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Druhá vlna #4: Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 45 dní

Sekcia: Korona opatrenia

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb. A to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na 90 dní*.

Druhá vlna #3: Druhé kolo plošného testovania

Sekcia: Korona opatrenia

Na Slovensku sa počas tohto víkendu uskutoční v poradí druhé plošné testovanie uskutočnené v súvislosti so snahou zmierniť šírenie nákazy nového koronavírusu. Testovanie prebehne iným spôsobom ako v prvom kole, a to na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR (ďalej len ÚKŠSR). ÚKŠSR rozhodol, že testovania sa zúčastnia iba okresy kde počet nakazených prevýšil hranicu 0.7%. To z testovania vylučuje dve najväčšie slovenské mestá – Bratislavu a Košice.

Druhá vlna #2: Lockdown a plošné testovanie

Sekcia: Korona opatrenia

Po skončení zasadnutia Ústredného krízového štábu, pandemickej komisie a epidemiologického konzília je prijaté nové uznesenie Vlády Slovenskej republiky. Vláda prijala rozšírenie už účinných opatrení s cieľom zníženia počtu pozitívnych prípadov nákazy novým koronavírusom a s ním spojeným ochorením COVID-19.

Druhá vlna #1: Rúška, školy, obchody, reštaurácie

Sekcia: Korona opatrenia

Ako sa predpokladalo zasiahla nás druhá vlna koronavírusu a s ním súvisiace ochorenie Covid-19. Keďže šírenie ochorenia je rýchlejšie a masívnejšie ako na jar, prijala Vláda SR nové opatrenia, ktoré aktuálne platia od 15. októbra 2020.

Dňa 11. októbra 2020 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorého cieľom bolo zastaviť rýchlo narastajúce šírenie koronavírusu. Schôdza trvala 13 hodín a ako reakciu na prudký nárast pozitívne testovaných, prijal Úrad verejného zdravotníctva nové, prísnejšie opatrenia. 

V nedeľu, 11. októbra 2020, boli prvýkrát opatrenia oznámené verejnosti. Prijaté opatrenia sa viac – menej zhodujú s tými, ktoré platili aj počas prvej vlny pandémie. Rúška na ulici, či zatváranie podnikov a fitness centier a rušenie hromadných podujatí – aj to sú nové opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom.

Korona opatrenia #12: Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení

Sekcia: Korona opatrenia

Dlho očakávaný deň spustenia štvrtej fázy nastal. Otvorenie viacerých prevádzok, škôl, povolenie organizovať podujatia, či uvoľnenia v oblasti nosenia rúšok. Prečítajte si s nami, aké pravidlá musíte pri nových možnostiach dodržiavať a tiež, aké plánované opatrenia sa do štvrtej fázy nakoniec nedostali. 

Korona opatrenia #11: Otvorenie ďalších prevádzok

Sekcia: Korona opatrenia

Uplynuli presne dva týždne od spustenia prvej fázy uvoľňovania opatrení a my sme sa dočkali nečakaného zvratu. Po počiatočných pochybnostiach, či sa 6. mája vôbec druhá fáza zaháji, sa opatrenia uvoľnia v omnoho väčšom rozsahu. Takto vyzerá dnešný začiatok druhej a tretej fázy!

Korona opatrenia #10: Exekúcie a  nájom

Sekcia: Korona opatrenia

Dňa 22. apríla 2020 bola schválená novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorou sa okrem inštitútu dočasnej ochrany podnikateľa schválila aj „ochrana nájmu“ a odklad exekúcií. Aby ste udržali krok v dianí aj v tomto smere, prinášame vám krátky prehľad zavedenia pomoci v praxi. 

Prihlásiť sa na tento RSS kanál