Filip Petrinec

Filip Petrinec

Právo / Spotrebiteľ / Osobné údaje
Právny špecialista na oblasť GDPR, compliance a právnu reguláciu Európskej únie.

Filipovou hlavnou výhodou je, že disponuje odbornými vedomosťami v oblasti tvorby legislatívy a správnych postupov inšpekčných orgánov. Pracovné skúsenosti z členstva v expertných skupinách Európskej Komisie v Bruseli prispeli k zvýšeniu jeho prehľadu o aplikácií európskych regulácií v rámci celej EÚ. Jeho znalosti sa vysoko oceňované najmä v oblasti GDPR, Ochrany osobných údajov, Spotrebiteľského práva a Elektronického obchodu (E-Commerce).

 • Vzdelanie:
  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.)
  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Doktor práva (JUDr.)
  • Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislava (PhD.)
 • Jazyky:
  slovenský, anglický, český
 • Zameranie:
  • Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov
  • GDPR
  • Compliance
  • Spotrebiteľské právo
  • E-Commerce
 • Adresa:
  Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
 • Telefón:
  00421 2 204 20 230
 • Mobil:
  00421 948 943 742