Užitočné

Užitočné informácie a odkazy

Na tomto mieste môžete nájsť zoznam oficiálnych webstránok verejných orgánov alebo medzinárodných inštitúcií, ktoré sú oprávnené príjmať opatrenia vo vzťahu ku koronavírusu na Slovensku alebo sú iným spôsobom pre vás dôležité. Pri kliknutí na názov stránky vás link odkáže vždy na relevantnú podstránku alebo stránku tejto inštitúcie, kde sú upravené konkrétne informácie týkajúce sa opatrení alebo usmernení vo vzťahu ku koronavírusu.

pomahameludom.sk

Prostredníctvom tejto stránky môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

Oficiálna stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

neprepustaj.sk

Rovnako ako stránka pomahameludom.sk, poskytuje možnosť podať žiadosť o príspevok štátu pre udržanie zamestnanosti, ako aj náhradu straty príjmu.

Oficiálna stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

korona.gov.sk

Zoznam niektorých opatrení prijatých na zmiernenie dopadov šíriaceho sa COVID-19, ktoré prijala Vláda SR, ako aj stručné informácie o príznakoch ochorenia COVID-19.

Oficiálna stránka Úradu vlády SR.

uvzsr.sk

Oficiálna stránka Úradu verejného zdravotníctva SR, na ktorej nájdete zoznam všetkých aktuálnych rozhodnutí, režimových opatrení a usmernení, vydaných úradom.

mhsr.sk

Prehľad opatrení, rozhodnutí a usmernení, ako aj informácií týkajúcich sa COVID-19 v rámci finančných a ekonomických otázok. 

Oficiálna stránka Ministerstva hospodárstva SR.

izp.sk

Odpovede na často kladené otázky ohľadom COVID-19 a predikcie jeho vývoja a šírenia. 

Oficiálna stránka Inštitútu zdravotnej politiky, spadajúceho pod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

health.gov.sk

Prijaté opatrenia, uznesenia, metodické pokyny nadväzujúce na COVID-19 v oblasti zdravotníctva, ochrany zdravia a liekov. 

Oficiálna stránka Ministerstva zdravotníctva SR.

financnasprava.sk

Informácie o opatreniach a zmenách prijatých v colnej oblasti a oblasti daní.

Oficiálna stránka spadajúca pod prevádzku Finančného riaditeľstva SR.

mfsr.sk

Na tejto stránke môžete nájsť aktuálne informácie týkajúce sa COVID-19 v oblasti daní, bankovej oblasti, majetkových práv a finančnej kontroly. 
Oficiálna stránka Ministerstva financií SR.

mzv.sk

Nové opatrenia v spojitosti s cestovaním zo Slovenska aj na Slovensko, povinnou karanténou a opatreniach susedných štátov sa dočítate na tejto stránke.

Oficiálna stránka Ministerstva zahraničných vecí SR.

minv.sk

Informácie o kontrole hraníc, priestupkoch, hraničných priechodoch, a ďalších opatreniach spadajúcich pod Ministerstvo vnútra SR nájdete na ich oficiálnej stránke.

mindop.sk

Opatrenia týkajúce sa cestnej, železničnej, vodnej dopravy a civilného letectva, ako aj poštových služieb nájdete na tejto stránke. 

Oficiálna stránka Ministerstva dopravy SR. 

bratislavskykraj.sk

Najnovšie aktuality o koronavíruse a opatreniam prijatých v rámci hlavného mesta SR a bratislavského kraja, nájdete na oficiálnej stránke kraja. 

ec.europa.eu

Zoznam najnovších opatrení, prognóz, usmernení a tlačových správ vydaných Európskou komisiou. 

Oficiálna stránka Európskej komisie.

ip.gov.sk

Informácie a odporúčania v oblasti zamestnania a pracovnoprávnych vzťahov nájdete na oficiálnej stránke Národného inšpektorátu práce. 

employment.gov.sk

Všetky opatrenia, rozhodnutia, usmernenia v pracovnej a sociálnej oblasti zgrupuje oficiálna stránka rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

socpoist.sk

Prehľad všetkých dávok ako aj podmienok na ich získanie prehľadne uvádza Sociálna poisťovňa na svojej oficiálnej stránke.

standardnepostupy.sk

Odporúčania pre jednotlivých občanov, ako aj špeciálne skupiny obyvateľov, akými sú napr. tehotné ženy v grafických prevedeniach. Čo robiť, ak máte podozrenie na ochorenie, sociálny odstup, informácie pre rizikové skupiny.

nczisk.sk

Číselné informácie o počtoch nakazených, negatívnych testoch, úmrtí aj vyliečených prináša oficiálna stránka Národného centra zdravotníckych informácií. 

who.int

Informácie o šírení COVID-19 vo svete, jeho následkoch, odporúčania, prognózy aj číselné informácie o počte nakazených a vyliečených pacientoch ako aj úmrtiach prináša Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).