Druhá vlna #4: Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 45 dní

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb. A to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na 90 dní*.

V stredu 11. novembra 2020 rozhodla Vláda SR, z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie o predĺžení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trvá od 01. októbra 2020. Aktuálne bude trvať 90 dní.

 Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 hod., nevzťahuje sa na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania, tzn. zákaz vychádzania (obmedzenie pohybu) platí len do 14. novembra.

Od 15. novembra už pravdepodobne nebude nutné so sebou nosiť certifikát, potvrdzujúci negatívny výsledok antigénového testu, ktorý bol vydaný pri celoplošnom, resp. plošnom testovaní. Túto informáciu budeme priebežne aktualizovať.

Prevádzky, ktoré boli doteraz zatvorené v dôsledku pandemických opatrení, zostávajú zatvorené aj naďalej.

Vláda rokovala aj o zákaze nočného vychádzania, ten však doposiaľ nebol schválený.

Od 15. novembra 2020 platí zákaz zhromažďovania sa viac ako šiestich osôb, výnimku majú osoby žijúce spolu v jednej domácnosti.

Núdzový stav bol na Slovensku v súvislosti s ochorením Covid–19 vyhlásený už dvakrát, prvýkrát trval od 16. marca do 14. júna, t. j. 90 dní. Mimoriadna situácia trvá od 12. marca doposiaľ.

 


*Pozn. autora: článok 5 ods. 1 a ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 

 

Autor: Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Magdaléna Karvaiová

Zamestnanosť / Príspevky / Verejný poriadok